Tal- och sångröst

Tal- och sångrösten är för alla, som använder båda i sitt yrke, ett instrument och ett arbetsredskap.
Rösten sitter inuti kroppen, de är inte separerade från varandra. Därför behöver du god instrumentkännedom om både röst och kropp så att man klarar av att felsöka, reparera, utveckla och stabilisera.

Att få guida till att hitta sin egen röst och få den stabil och balanserad är en utmaning och jag tar den gärna igen och igen. Jag arbetar med en helhetssyn på rösten med fast förankring i andningsteknik, tal- och sångröstens funktion, röstpsykologi och basal kroppskännedom.

Jag samarbetar med sångpedagoger och vi har ibland lektion tillsammans för att se på rösten från olika håll. Det finns därför alla möjligheter att få tillbaka en röst som du tycker har försvunnit eller förändrats. Vi arbetar också med förhållningssätt till den egna rösten och i sina sammanhang. Ibland kanske det inte går att förändra så mycket på röstnivå så då får vi istället förändra sättet vi ser på den. Tillsammans!